Mannen in de kinderopvang

11 juni, 2015

Kinderen groeien op in een feminiene wereld. Moeders krijgen kraamverlof, waar vaders na 2 dagen weer aan het werk gaan. In de kinderopvang werken overwegend vrouwen en ook op de basisschool groeien kinderen op in een vrouwrijke omgeving. Waar zijn de mannen?

Gelukkig zien we in Europa wel steeds meer aandacht voor de man in de kinderopvang. In Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk willen de kinderopvang-sectoren bijvoorbeeld meer mannen in dienst. Waarbij onder Engelse en Oostenrijkse ouders meer dan 80% van de ouders positief tegenover mannelijke medewerkers blijken te staan. In Nederland zijn ouders, na het nieuws van Robert M., voorzichtiger en kinderopvangcentra zijn terughoudend wat betreft het aanstellen van mannen. Dergelijk nieuws hakt er natuurlijk in, maar wordt het na vijf jaar niet eens tijd om te kijken naar wat mannen wél kunnen bijbrengen aan de ontwikkeling van het kind?

Mannen in de kinderopvang
Toch kijken mensen soms nog raar op als er een man rondloopt op het kinderdagverblijf. Het zou namelijk niet ‘natuurlijk’ zijn voor de man om de verzorgende rol op zich te nemen. Het is altijd zo geweest dat het verzorgen van kinderen vrouwenwerk is. Maar de rolverdelingen zijn aan het veranderen. Vrouwen werken steeds meer en mannen blijven vaker thuis om de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Waarom kan dit ook niet in de kinderopvang gelden? Jongens hebben immers ook daar een rolmodel nodig. Daarnaast wordt het gedrag van jongens sneller geaccepteerd door mannen, waar vrouwen het gedrag van jongens sneller als druk, lastig of agressief beoordelen.

Daarnaast zouden mannen in de kinderopvang dingen kunnen bieden die vrouwen niet kunnen bieden. Zo doen mannen over het algemeen meer aan masculien spel, zoals buitenspelen, sport en stoeien. Dit zijn dingen die jongens graag doen in hun vrije tijd en kunnen missen als er slechts vrouwen aanwezig zijn. Vrouwen doen dit ook wel, maar met minder plezier en overtuiging. Daarnaast zien zij sneller gevaar in een situatie waardoor ze sneller ingrijpen. Mannen doen daarentegen meer aan ontdekkings- en uitdagend spel. Dit betekent overigens niet een groter risico op ongelukken tijdens het spelen, omdat mannen vaak mét de kinderen spelen en daardoor sneller in kunnen grijpen. Vrouwen kijken vaker toe vanaf de zijlijn en grijpen juist verbaal in als een situatie riskant dreigt te worden.

Zien we dit ook terug bij mannen in de kinderopvang? Wat we weten is dat er onder Duitse pedagogisch medewerkers weinig verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Beiden hebben interactie van goede kwaliteit met de kinderen en een gezonde dosis empathie. Tot nu toe is er nog geen onderzoek gedaan naar het verschil tussen mannen en vrouwen op de kinderopvang in Nederland. Gelukkig brengt het onderzoek van Marleen van Polanen daar verandering in: zij onderzoekt de relatie tussen het kind en de medewerkers en of welke sekseverschillen er zijn.

Over de auteur:
Renske Verhage is studente Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en loopt stage bij het onderzoek naar mannen in de kinderopvang. Dit is het promotie-onderzoek van Marleen van Polanen, promovenda bij de Universiteit van Amsterdam en onder begeleiding van hoogleraar Ruben Fukkink en emeritus hoogleraar Louis Tavecchio.

 Bronnen:

  • Brandes, H., Andrae, M., & Roeseler, W. (2012, augustus). Does gender make a difference? First results of the German tandem‐study about pedagogy. Paper gepresenteerd op de 22e EECERA Annual Conference, Porto, Portugal.
  • Cameron, C., Moss, P., & Owen, C. (1999). Men in the nursery: Gender and caring work. London, England: Paul Chapman Publishing
  • Cameron, C. (2013). Male Workersin ECEC Services: Changes in the Debate? He Kupu, 3(3). Verkregen van http://www.hekupu.ac.nz/Journal%20files/Issue3%20November%202013/Male%20workers%20in% 20ECEC%20services%20Changes%20in%20the%20debate.pdf
  • Children’s Workforce Development Council. (2009). Parents demand more childcare workers. Verkregen van http://www.cwdcouncil.org.uk/news/1591
  • Delfos, M. (2004). Een jongen is geen meisje. De wereld van het jonge kind, 2, 183-186.
  • Koch, B., & Rohrmann, T. (2010). Male and female co-workers in Austrian childcare institutions: Results of a nationwide research project. Paper presented at the XXVI OMEP World Congress, Göteborg, Sweden. Verkregen van http://www.uibk.ac.at/psyko/forschung/elementar/literatur/omep_2010_k och.pdf
  • Tavecchio, L., & van Polanen, M. (2013). Het belang van mannen in de kinderopvang. In: C. Gravestein & R. Diekstra (red.), Jongens & Meisjes, zoek de verschillen?! (pp. 42-55). Assen: Van Gorcum.
  • Woltring, L.(2012). Opvoeding en sekseverschillen bij baby’s, peuters en kleuters. In: H. Van Bakel, R. de Groot & J. van der Ploeg (red.), Van klein tot groot. De ontwikkeling van het jonge kind (pp. 49-67). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Reacties zijn gesloten.